Záruka vrátenia peňazí Beurer – ako si uplatniť predĺženú záruku?

Vyskúšajte svoje nové zariadenie na zmiernenie menštruačných bolestí Beurer EM50. Ak napriek očakávaniam nie ste po zakúpení produktu 100% spokojní, vyplňte formulár nižšie spolu s krátkym odôvodnením nespokojnosti s produktom a pošlite ho do 90 dní od dátumu zakúpenia spolu so zakúpeným produktom v originálnej krabici a kópiou dokladu o kúpe na adresu:

BREL spol. s r.o., Služby zákazníkom, Centrum 1746/265, 017 01 Považská Bystrica.

Povinné informácie pre vrátenie peňazí v rámci 90-dňovej záruky vrátenia peňazí. Vaše osobné údaje sa budú zhromažďovať iba v rámci tejto propagačnej akcie v súlade so zákonmi o ochrane údajov. Záruka vrátenia peňazí sa ponúka iba spotrebiteľom/domácnostiam. Vrátiť je možné iba jedno zariadenie na domácnosť. Peniaze budú prevedené na uvedený účet do 4 týždňov od prijatia odoslaného zariadenia.

Výrobok je možné vrátiť iba nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkými doplnkami a s kópiou dokladu o nákupe.

Výrobok nie je možné vrátiť priamo na predajni, vždy je potrebné za týmto účelom vyplniť formulár nižšie a zaslať produkt na vlastné náklady importérovi:

Brel spol s r.o.
Centrum 1746/265
017 01 Považská Bystrica
+421 918 341 571

Do tejto akcie sú zaradené produkty zakúpené v období od 15. 11. 2023 do 29. 02. 2024 u všetkých predajcov na území SR.


Formulár pre vrátenie produktu v rámci akcie „90 dní záruka vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti“:

  Overenie 1 + 7 = ?


  Úplné pravidlá »

  Pravidlá na stiahnutie TU.

  Podmienky predĺženej záruky:

  BREL spol. s r.o., Centrum 1746/265, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len „Brel“) poskytuje predĺženú záruku za týchto podmienok:

  Nasledujúce záručné podmienky nezahŕňajú zákonné záručné povinnosti predávajúceho kúpna zmluva s kupujúcim.

  Zárukou nie sú dotknuté ani ustanovenia o povinnej zákonnej zodpovednosti, ako je zákon o zodpovednosti za výrobok alebo v prípadoch úmyslu a hrubej nedbanlivosti v dôsledku ujmy na živote alebo zdravie spoločnosťou Beurer alebo jej zástupnými činiteľmi.

  Beurer vám garantuje vrátenie kúpnej ceny, ak nie ste spokojní s produktom. Záručná doba je 90 dní od začiatku nákupu nového, nepoužitého produktu kupujúcim. Záruka je platná na celom svete, t. j. bez ohľadu na krajinu, v ktorej spoločnosť Beurer uviedla výrobok na trh a kupujúci ho kúpil.

  Táto záruka sa vzťahuje len na výrobky zakúpené kupujúcim ako spotrebiteľ a výlučne pre osobné použitie používané v súvislosti s domácim použitím.