Beurerova nadácia

Pomoc znevýhodneným deťom a rodinám, aby si pomohli
samy – v Nemecku a na celom svete.

Nadácia Beurer Foundation bola založená v januári 2015 a je uznávaná ako nezisková nadácia. Okrem iného to znamená, že príjem získaný nadáciou sa musí použiť len na charitatívne účely, že nadácia je založená na dlhodobom základe a príčiny preto profitujú z dlhodobej podpory. Okrem toho sú im vždy k dispozícii aktíva nadácie. Beurerova nadácia je kompletne financovaná prostredníctvom rozdeľovania zisku od spoločnosti Beurer GmbH a štedrých darov. Rozdelenie zisku znamená, že financie nadácie nie sú ovplyvnené kolísaním úrokových sadzieb na finančnom trhu.

Ako stredne veľká rodinná firma s pevnými koreňmi v regióne Ulm cíti Beurer osobitnú spriaznenosť s týmto regiónom. Preto už mnoho rokov podporujeme projekty v Ulme a okolí. Prevodom partnerských akcií do nezávislej neziskovej nadácie Beurer Foundation sme sústredili náš záväzok a poskytli sme základ excelentnosti, aby sme v budúcnosti podporili ešte viac projektov.

Všetko o nadácii a projektoch, ktoré podporujeme, sa dozviete na novej webovej stránke Nadácie Beurer.

>> Toto vás presmeruje na oficiálnu webovú stránku Beurer Foundation